Concebido como un centro cultural, deportivo, recreativo, os seus principais fins, segundo os seus estatutos fundacionais, son:
  1. Fomentar os lazos de unión entre os galegos asentados en Uruguay.
  2. Difundir o coñecemento de Galicia e ensalzar o nome de España.
  3. Facilitar aos asociados instrucción musical, literaria e artística.
  4. Organizar festas, certames, conciertos e outras manifestacións de carácter social e cultural.
  5. Promover o benestar moral e material dos asociados e da colectividade galega establecida naquel país.