Actividades
A nosa institución ten un amplo programa de actividades tanto no cultural coma no deportivo, o recreativo e o social. En cada unha das nosas instalacións, pódese practicar máis dunha vintena de actividades, en distintos horarios, intentando brindar aos socios a maior amplitude de horarios e de servizos, que satisfaga as necesidades que esixen os tempos que corren.

Culturais (Consulte as actividades culturais)

 • Danzas Españolas
 • Folclore arxentino
 • Escola de gaitas
 • Conxunto de gaitas
 • Escola Música Celta
 • Conxunto Folk-Celta
 • Coro
 • Grupo de Cantareiras
 • Tango
 • Teatro
 • Corte e confección

Actividades Sociais
Unha vasta actividade social completa o noso nuestro quefacer, ofrecendo durante todo o año un cronograma de reunións sociaies, tendentes a unha maior inserción na comunidade.

As romarías e verbenas; os bailes familiares; as distintas celebracións e conmemoracións das datas patrias de Arxentina; a recreación das festividades patronais das catro provincias de Galicia, sen deixar de lado a festividade mayor, como é o Día de Galicia e do Santiago Apóstolo, compleméntanse con reunións tales como «A Festa da Filloa», «Festa do Inmigrante», «Día da Hispanidade», «Festa das Colectividades», o acto de entrega de diplomas aos socios vitalicios, a fiesta de elección da Raíña da Entidade, os actos e xogos festexando o Día do Neno, todo iso sumado ás distintas convocatorias que efectúan as nosas Comisións Auxiliares, configura un importante calendario que satisface as necesidades non só da colectividade española e galega, senón a da sociedade porteña e bonaerense.
Orquestras en vivo, postos nos que se poden degustar os pratos típicos da nosa terra, xunto ao atractivo das expresións musicais e bailes tradicionais, brindan un moi colorido cadro en cada unha destas realizacións.

Cómpre destacar que, moitas destas reunións, contan co apoio doutras institucións da comunidade galega e española que participan e adhiren de forma entusiasta a cada unha das propostas.

Por outra banda e, fieis á nosa característica hospitalaria e familiar, no mes de novembro de cada ano o noso Campo de Deportes é epicentro dunha cruzada humanitaria, na cal participa todo o conxunto social e institucional galego, como é a tradicional ROMARÍA PRO HOGAR GALEGO PARA ANCIÁNS, reunión que ten como fundamento recadar fondos para que os nosos paisanos residentes nesa benéfica institución obteñan todo aquelo que necesitan para atender aos seus requirimientos.

Esta característica solidaria da nosa institución perfecciónase no feito de que as nosas instalacións do Campo de Deportes «Galicia» son habitualmente utilizadas por escolas do ámbito estatal, así como por institucións de ben público, centros de xubilados e pensionados e centros de persoas con necesidades especiais, ofrecendo un ámbito saludable e ao aire libre que permita a recreación e, sobre todo, un espazo que tenda a elevar a súa calidade de vida. Tal actividade comunitaria tamén se desenvolve nas instalacións da nosa Sede Social onde se organizan torneos deportivos dos que participan gratuitamente alumnos de escolas públicas da cidade de Bos Aires, fomentando así na xuventude unha vida sá alonxada das tentacións.